Yksityistä kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa Raahen seutukunnassa

Palvelut

Kotiin annettavat palvelut ikäihmisille
Kotipalvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista hän ei itse enää suoriudu. Tehtävinä ovat vanhusten, toipilaiden ja pitkäaikaissairaiden hoito ja palvelut niin, että eläminen kotona on turvallisesti mahdollista myös toimintakyvyn heikentyessä mahdollisimman pitkään. Hoivapalvelut toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa, yhdessä sovittuja sääntöjä noudattaen. Tavoitteena on asiakkaan oman toimintakyvyn ylläpitäminen sekä selviytyminen kotona joutumatta laitoshoitoon.

Työtehtävät voivat olla esimerkiksi
• kylvetysapua
• asiointiapua
• ruoka-askareita
• pieniä siivouksia sekä
• ulkoilua.

Myös lääkehoito voi olla olennainen osa kotisairaanhoitoa.Tänä päivänä kunnan järjestämän kotipalvelun lisäksi yksityinen sektori tarjoaa laadukasta hoivaa ikäihmisille yhteistyössä kuntasektorin kanssa. Kunta on velvollinen järjestämään ikäihmisille hoivaa, joko kunnan kotihoidosta tai palveluseteleillä yksityiseltä sektorilta.