Yksityistä kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa Raahen seutukunnassa

Palveluseteli

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

Mitä palveluja palvelusetelillä voi hankkia?
Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle.

Palveluseteli ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi
• kiireellisessä hoidossa
• tahdosta riippumattomassa hoidossa.

Kunta tai kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin.

Kuka voi saada palvelusetelin?
Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitseville. Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveyshuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen.

Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta ja muista kunnan yksiköistä, jotka myös antavat lisätietoa setelistä.

Palvelusetelin arvo
Palveluseteli voi olla
• kaikille käyttäjille samansuuruinen tai
• tulossidonnainen eli sen arvo riippuu asiakkaan tuloista.

Mistä palvelun voi hankkia?
Kunta pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla.

Kuka voi tuottaa palveluja?
Kunta hyväksyy terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää.

Kunta voi hyväksyä yksityisen palvelujen tuottajan, joka täyttää toiminnalle säädetyn lain mukaiset velvollisuudet ja vaatimukset. Palveluiden tuottajalla on oltava potilasvahinkolain mukainen vastuuvakuutus.

Yksityisten palveluiden tuottajan palveluiden on oltava vähintään vastaavien kunnallisten palveluiden tasoisia. Kunta voi asettaa palveluille lisäksi vaatimuksia, jotka liittyvät asiakkaiden tarpeisiin, palveluiden määrään, laatuun tai kunnan olosuhteisiin. Vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin.